Algemene voorwaarden

 1. Deelname is op eigen risico. Tao Zeeland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel opgelopen voor, tijdens of na de les/ cursus of workshop.
 2. Tao Zeeland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan en/ of verlies c.q. diefstal van uw persoonlijke eigendommen voor, tijdens en na de les.
 3. Bij afwezigheid is vervanging door een derde ( iemand anders in uw plaats) niet mogelijk.
 4. Op nationale feestdagen en reguliere schoolvakanties is er geen les.
 5. Individuele sessies dienen betaald te zijn voor aanvang van de sessie.
 6. Een proefles dient vooraf (of tenminste bij binnenkomst) betaald te zijn.
 7. 1 proefles per persoon.
 8. De cursusgelden dienen tenminste twee weken voor aanvang voldaan te zijn. Tenzij anders is afgesproken. Bij niet- tijdige betaling zullen er administratie kosten in rekening worden gebracht. Om vooraf goed in te kunnen schatten of er voldoende belangstelling is om een ( online) seizoen- jaartraining of cursus door te kunnen laten gaan, gaan we uit van het aantal aanmeldingen in een periode voorafgaand aan de cursus.
 9. Workshops dienen minimaal twee weken voor aanvang betaald te zijn. Om vooraf goed in te kunnen schatten of er voldoende belangstelling is om deze workshops door te kunnen laten gaan, gaan we uit van het aantal aanmeldingen in een periode voorafgaand aan deze workshops.
 10. Aanmelding voor een ( live en online) programma, -workshop, -cyclus, -serie, -retraite of -individuele sessie betekent betaling verplicht.
 11. Tussentijds overstappen naar een ander programma is niet mogelijk.
 12. In geval van Annuleren:
  -Wanneer u ten minste twee weken voor de aanvang van een kortdurende ( live en online) cursus/ cyclus, serie, workshop of individuele sessie aangeeft niet aanwezig te kunnen zijn: dit kan alleen door een email te sturen naar: desiree@taozeeland.nl
  - Wanneer u tenminste vier weken voor de aanvang van de ( live en online) seizoen- of jaar training aangeeft niet aanwezig te kunnen zijn: dit kan alleen door een email te sturen naar : desiree@taozeeland.nl
  -Deze voorwaarden gelden ook voor Online seizoen- of jaartrajecten, kortdurende cursus/ cyclus, serie of individuele afspraken.
  -In alle andere gevallen wordt geen restitutie verleend. Mochten er nog bedragen openstaan, dan komt de betaalverplichting niet te vervallen.
 13. Indien de (online) seizoen-jaartraining, kortdurende ( online) cursus/ cyclus, serie, workshop of ( online) individuele sessie vooraf voldaan is, maar door TAO Zeeland op het geplande moment onverhoopt niet door kan gaan, zal er een ander moment worden aangeboden.
 14. Tao Zeeland behoudt het recht de prijzen te wijzigen.
 15. Tao Zeeland behoudt het recht een cursist te weigeren voor deelname aan een seizoen- jaartraining, cursus, workshop dan wel individuele sessie.
 16. Een cursist is verplicht van te voren te melden of hij/zij letsel heeft dan wel psychische klachten.
 17. Privacy regelgeving: email adressen of andere persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden en alleen gebruikt voor aanbiedingen van workshops, trainingen, retraite dagen, cursussen, individueel aanbod van Tao Zeeland.

Désirée Bourgonje
Tao Zeeland
E: desiree@taozeeland.nl
T: 06 53 30 52 00
W: www.taozeeland.nl
KvK-nummer: 73869902

BTW NL157911007B01